dP Internet. Agencja Interaktywna
l_top

Bariery integracji systemów IT

Możliwości integracji IT w systemach e-commerce są niemal nieograniczone. Przy określaniu opłacalności integracji konieczne jest jednak wzięcie pod uwagę zarówno aspektów organizacyjnych, jak i technologicznych, które są przyczyną wielu nieudanych wdrożeń.

Do problemów organizacyjnych nie sposób nie zaliczyć braku zrozumienia tematyki integracji na szczeblu zarządu firmy. Konserwatywne struktury organizacyjne, nieuwzględniające osób zajmujących się nowoczesnym przesyłem informacji są najczęściej przyczyną braku możliwości integracji pomiędzy systemami własnymi, jak i zewnętrznymi. Problemy mogą również występować na szczeblu organizacyjnym w punkcie decyzyjnym, gdzie podjęcie jakiegokolwiek kompromisu trwa bardzo długo lub też kończy się porażką. Integracja IT wymaga bowiem od stron integracji pełnego zaangażowania oraz chęci do rozwiązywania problemów. Dyferencjał semantyczny występujący pomiędzy stronami realizacji na płaszczyźnie chociażby terminologii informatycznej może zostać ograniczony poprzez wprowadzenie do zespołu osób zajmujących się przekładaniem języka technicznego na język biznesu.

Problemy organizacyjne wynikają więc z charakteru rozwiązania. Jeżeli integracja sięga poza obszar organizacji,
wiążą się z różnicami terminologicznymi, kłopotami z funkcjami decyzyjnymi, czy z brakiem koordynacji działań.

Złożoność istniejącej architektury oprogramowania przedsiębiorstwa może być naturalnie przyczyną kłopotów technicznych, lecz przeważnie wówczas, gdy oprogramowanie nie posiada odpowiedniej dokumentacji.

Systemy integrowane nie zawsze posiadają wszystkie dane, które są potrzebne do realizacji zadania. Jeżeli system wewnątrz przedsiębiorstwa nie przechowuje kodów EAN towarów, a konieczna jest integracja z systemem EDI wykorzystującym te kody do obsługi zamówień, wówczas zachodzi obawa o brak możliwości przeprowadzenia integracji. W praktyce stosuje się tu albo bazy słownikowe albo rozszerza się funkcjonalność systemu przedsiębiorstwa wykorzystując istniejące fragmenty systemu, często w sposób niezgodny z planowanym przez architekta oprogramowania pierwotnym przeznaczeniem. Słaba jakość zgromadzonych w bazach danych informacji może być również przyczyną braku możliwości integracji. Jeżeli system bazowy nie przechowuje adresów odbiorców zamówień w formie rozdzielnej (osobno nazwa ulicy, osobno numer domu i lokalu), integracja z systemem spedycyjnym wymagającym danych w takiej formie może być utrudniona.

Dotykając specyfiki oprogramowania e-commerce nie sposób nie zaznaczyć, że oprogramowanie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa najczęściej funkcjonuje w środowisku systemowym Microsoft Windows. Przeważająca większość systemów e-commerce pracuje na platformach typu Linux. W praktyce integracja aplikacji pomiędzy rozwiązaniami pracującymi pod kontrolą różnych systemów oznacza konieczność tworzenia nowych rozwiązań.

Dodatkowo, dedykowany charakter części ze stosowanych rozwiązań stwarza przed integrowanym systemem konieczność budowy wspólnego interfejsu nie tylko po stronie systemu e-commerce, lecz także po stronie już istniejącego systemu IT, a to wiąże się ze znacznymi kosztami dla przedsiębiorstwa.

Więcej na ten temat:

mgr inż. Paweł Grzesiak

 
 
l_bottom
bottomlg
Produkty   lgb_mentat 
Pytania do oprogramowania Mentat
kliknij aby przejść do działu kontakt