dP Internet. Agencja Interaktywna
l_top

Generator etykiet na opony

Udostępniamy bezpłatne internetowe narzędzie, generator etykiet na opony. Pozwala on na umieszczenie na własnej stronie sklepu www lub stronie firmowej prawidłowo sporządzonej etykiety na oponę. Etykietowanie opon jest obowiązkiem stawianym nie tylko producentom opon, lecz także sprzedawcom. Zgodnie z przepisami, każdy dystrybutor opon jest prawnie zobowiązany do publikowania informacji w formie standaryzowanej etykiety.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej nr 1222/20091 z 25 listopada 2009, z dniem 1 listopada 2012 wchodzi w życie obowiązek dostarczenia użytkownikom końcowym informacji na temat klasy efektywności paliwowej, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni oraz klasy i wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia opon.

Przed dystrybutorami opon stoi obowiązek wyraźnego, widocznego oznaczenia przy opon przy użyciu zgodnej z dyrektywą etykiety (rys. 1). Obowiązek ten odnosi się także do tych miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa - handel elektroniczny.

label_a_d_51_999.gif

Rys.1. Wzór etykiety

Etykietowanie opon

Aby umieścić etykietę na stronie www, należy skorzystać ze znacznika IMG podając adres etykiety graficznej w formacie GIF.

http://l.dpinternet.pl/label_PALIWO_PRZYCZEPNOŚĆ_HAŁAS_ROZMIAR.gif

na przykład: 

http://l.dpinternet.pl/label_a_d_51_300.gif

gdzie: 

- PALIWO - klasa efektywności paliwowej (dopuszczalne wartości: a,b,c,d,e,f,g),

- PRZYCZEPNOŚĆ -  klasa przyczepności na mokrej nawierzchni (dopuszczalne wartości: a,b,c,d,e,f,g),

- HAŁAS - wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia opon (liczby dwucyfrowe w decybelach),

- ROZMIAR - rozmiar etykiety wyrażony w szerokości w pikselach (dopuszczalne wartości: 300,250,200,150,100).

Etykietowanie opon po kodzie towaru

Aby umieścić etykietę na stronie www, należy skorzystać ze znacznika IMG podając adres etykiety graficznej w formacie GIF. Usługa dostępna jest wyłącznie dla klientów dP Internet, tak, że dostęp do etykiet posiadają wyłącznie serwery, które wpisano na listę dozwolonych adresów IP.

http://l.dpinternet.pl/label_KODTOWARU.gif

na przykład: 

http://l.dpinternet.pl/label_78296.gif

gdzie: 

KOD TOWARU - kod SAP/CAI/EAN opony.

Regulamin

1. dP Internet prowadzi usługę generowanie etykiet do opon w ramach własnej infrastruktury bez dodatkowych opłat,

2. dP Internet udostępnia usługę taką, jaka jest, bez możliwości wglądu w jej zasadę działania, czy modyfikacji funkcjonalności,

3. dP Internet zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia funkcjonowania usługi bez powodu, czy wyprzedzenia,

4. dP Internet  zastrzega sobie prawo do umieszczenia adresu IP serwera na czarnej liście (zaprzestanie świadczenia usługi wobec danego hosta), jeżeli w opinii dP Internet stwierdzone zostanie jej nadużycie.

 
 
l_bottom
bottomlg
Produkty   lgb_mentat 
Pytania do oprogramowania Mentat
kliknij aby przejść do działu kontakt