dP Internet. Agencja Interaktywna
l_top

Integracja zewnętrzna

Sama informacja o własnych stanach magazynowych przedsiębiorstwa sprawdza się w praktyce gospodarczej wszędzie tam, gdzie asortyment towarowy jest wąski, a przedsiębiorca może mniej rygorystycznie dbać o politykę zaopatrzeniową. Niestety, w praktyce taki model nie funkcjonuje.

Sprzedaż w internecie oparta jest o bardzo szeroki zakres towarów, które muszą być sprowadzane w odpowiedzi na popyt (zamówienie). W standardowym modelu dystrybucji towarów, rolę pośrednika pomiędzy sprzedawcą detalicznym (sklepem internetowym), a producentem pełni rolę dystrybutor hurtowy. Każda z hurtowni posiada swoją własną strategię cenową, zaplecze logistyczne oraz grupę producentów, z którą współpracuje. Najczęściej sklep internetowy może zaopatrywać się w ten sam produkt w wielu hurtowniach lub bezpośrednio od producenta. W zależności od wolumenów sprzedaży, przedsiębiorcy wybierają najbardziej korzystne ekonomicznie rozwiązanie.

Niestety, każdorazowe pozyskanie informacji o cenie towaru oraz jego dostępności w trzech, czy pięciu hurtowniach jest bardzo czasochłonne. Jeszcze ok. 5 lat temu, gdy powszechne nie były systemy sprzedaży hurtowej przez internet (B2B), każdorazowe sprawdzenie dostępności towaru oznaczało wykonanie kilku lub nawet kilkunastu rozmów telefonicznych. Dziś proces uzyskiwania informacji o stanach magazynowych w hurtowniach może odbywać się automatycznie, poprzez integrację zewnętrzną z kontrahentami.

W takiej integracji system e-commerce pobiera lub otrzymuje od swoich dostawców pliki w ustalonym formacie zawierające informację nad temat kodu towaru, ilości dostępnych sztuk oraz cenie sprzedaży. Odpowiednio skonstruowany system e-commerce na podstawie tych danych agreguje otrzymane oferty po kodzie towaru i zwraca operatorowi hurtownię, w której zamówiony towar ma najniższą cenę zakupu oraz jest dostępny w wymaganej ilości. Jest to rozwiązanie systemowe, które w praktyce organizacji jest w stanie znacząco skrócić czas potrzebny na obsługę pojedynczego zamówienia, szczególnie w przedsiębiorstwach posiadających małe stany magazyny. Typowe rozwiązanie technologiczne jest w stanie zagregować informacje z kilkuset źródeł, przy czym największym problemem w integracjach z zewnętrznymi systemami B2B jest kwestia organizacyjna.

Współpraca z dostawcami na płaszczyźnie integracji danych rodzi wiele problemów natury organizacyjnej. Brak zrozumienia ze strony zarządów firm o konieczności integracji jest kołem zamachowym przyczyniającym się pogłębiania niemożliwych do ominięcia barier organizacyjnych. Słaba znajomość skutków technologicznych i organizacyjnych wynika z niewielkiej wiedzy technicznej oraz braku zrozumienia zmian, w kierunku których podążają nowoczesne, zarządzane wiedzą przedsiębiorstwa. Problemy pogłębia brak kadry, która znałaby technologię na tyle, by zarząd firmy mógł podjąć decyzję o udostępnianiu informacji o zasobach firmy.

Ze strategicznego punktu widzenia, blokując możliwość integracji, przedsiębiorstwa chronią wnętrze swojej organizacji przed zakupami spekulacyjnymi. Mając bowiem informację o tym ile danego towaru posiadają poszczególne hurtownie, ile towaru może wyprodukować dany producent towaru i jaki jest popyt ogólny, możliwe jest dokonanie spekulacyjnego zakup towaru. Celem jest późniejsza odsprzedaż za wyższą cenę, wówczas, gdy podaż w pozostałych źródłach się wyczerpie. Znane są takie przypadki (rynek opon) i jest to niewątpliwe zagrożenie.

 mgr inż. Paweł Grzesiak

 
 
l_bottom
bottomlg
Produkty   lgb_mentat 
Pytania do oprogramowania Mentat
kliknij aby przejść do działu kontakt