dP Internet. Agencja Interaktywna
l_top

dP Internet / Produkty / Systemy dla biur rachunkowych / Mentat System Obiegu Dokumentów dla Biur Rachnkowych

Mentat System Obiegu Dokumentów dla Biur Rachnkowych

System Obiegu Dokumentów to nowoczesne narzędzie skierowane do biur rachunkowych pozwalające na usprawnienie procesu obrotu dokumentami księgowymi obsługiwanych klientów. Oprogramowanie pozwala na zarządzanie dokumentami stanowiącymi koszt uzyskania przychodu - fakturami kosztowymi.
W praktyce gospodarczej biuro rachunkowe gromadzi spływające pocztą faktury kosztowe obsługiwanych przedsiębiorstw i jest jednocześnie odpowiedzialne za ich bieżące regulowanie. Rodzi to trudności w określeniu czy dana faktura jest poprawna oraz czy jej uregulowanie jest zasadne. System obiegu dokumentów stanowi rozwiązanie tego problemu, ograniczając ilość pomyłek oraz usprawniając proces komunikacji pomiędzy biurem rachunkowym a pracownikami decyzyjnymi obsługiwanej firmy. Każda faktura kosztowa wprowadzana do systemu podlega weryfikacji pracownika firmy klienta, w wyniku czego należność jest regulowana zawsze jako efekt świadomej akceptacji osoby decyzyjnej. Możliwość szybkiej i wygodnej kontroli faktur kosztowych pozwala na szybką weryfikację ich poprawności oraz stanowi dodatkowy mechanizm kontroli działalności biura rachunkowego. Dzięki podglądowi opłaconych faktur kosztowych, przedsiębiorstwo współpracujące z biurem księgowym zawsze ma kontrolę nad prawidłowością rozchodów, a biuro rachunkowe posiada dowód twardy o poleceniu zapłaty danej faktury.
W efekcie pracy systemu klienci biur rachunkowych uzyskują dostęp do wszelkich dokumentów księgowych spływających bezpośrednio do biura rachunkowego, wraz z możliwością ich akceptacji, bądź odrzucenia. Takie rozwiązanie znacząco usprawnienia proces obsługi płatności u klienta przez co zachodzi pewność co do prawidłowego zaksięgowania dokumentów jako kosztów uzyskania przychodów. Przyjmowanie dokumentów księgowych przez biuro rachunkowe, które jest jednocześnie odpowiedzialne za regulowanie należności obarczone jest ryzykiem. Możliwość akceptacji przez pracowników klienta biura rachunkowego każdego dokumentu księgowego ogranicza problemy związane z niewłaściwą klasyfikacją kosztów oraz minimalizuje konsekwencje niekontrolowanego wypływu środków z rachunku klienta.

Pliki do pobrania

 
l_bottom
bottomlg
Produkty   lgb_mentat 
Pytania do oprogramowania Mentat
kliknij aby przejść do działu kontakt