dP Internet. Agencja Interaktywna
l_top

dP Internet / Produkty / Systemy dla biur architektonicznych / Mentat System Wspomagania Projektowania

Mentat System Wspomagania Projektowania

Dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania i wspomagania procesu projektowego opartego na wymianie informacji pomiędzy projektantami poprzez ekstranet, klienci pracowni architektonicznej uzyskują możliwość pełnego całodobowego wglądu we wszystkie fazy procesu projektowego.
Zakres udostępnianych informacji obejmuje:
  • wgląd do rysunków w formacie Autocad lub ich kopii przetworzonych do postaci PDF dla wszystkich branż projektowych,
  • dokumenty formalno prawne w tym kopie korespondencji z urzędami administracyjnymi i wszystkimi innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnej o "pozwoleniu na budowę",
  • wgląd do elektronicznej korespondencji wewnętrznej firmy pomiędzy projektantami i podmiotami zaangażowanymi w proces projektowy.
  • całość dokumentacji jest aktualizowana na zakończenie każdego dnia roboczego o godz. 16.30. 
Takie rozwiązanie umożliwia:
  • natychmiastowy transfer wiadomości pomiędzy zamawiającym a biurem projektów,
  • szybką reakcję i korygowanie powstałych błędów,
  • historyczne udokumentowanie całego procesu projektowego i inwestycyjnego od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu/budowy,
  • włączenie w proces projektowania szerokich zasobów zamawiającego oraz hierarchizację przekazywanych informacji w zależności od wytycznych zamawiającego,
  • możliwość równoczesnego uzgadnia przez wiele osób i podmiotów różnych elementów i obszarów projektu,
  • kontrolę przepływu informacji pomiędzy zamawiającym i zespołem projektantów.

Sposób współpracy

Bezpośrednio po podpisaniu umowy menadżer projektu ze strony Zespołu projektowego generuje kody dostępu do systemu ekstranet dla wszystkich osób wskazanych przez zamawiającego uczestniczących w realizacji zadania.

Kody dostępu zapewniają dostęp do całości lub poszczególnych elementów projektu lub dokumentów formalnych i korespondencji zgodnie ze wskazaniami zamawiającego.

Korespondencja i dokumentacja przeznaczona wyłącznie dla osób o wyższym priorytecie dostępu i jest niewidoczna dla osób o priorytecie niższym.

 
l_bottom
bottomlg
Produkty   lgb_mentat 
Pytania do oprogramowania Mentat
kliknij aby przejść do działu kontakt